1952-1954 Evinrude 3 Manuali i Pronarëve të HP

Faleminderit Seth për skanim dhe dorëzimin e këtij manuali të pronarëve. Ky është një lexim i madh. Njerëzit duhet të kenë parasysh se disa nga informacionet, rekomandimet, numrat e pjesëve, përzierja e karburantit dhe nafta kanë ndryshuar që kur ky manual është botuar.

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Cover Front
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Cover Front

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 2
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 2

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 3
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 3

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 4
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 4

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 5
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 5

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 6
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 6

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 7
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 7

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 8
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 8

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 9
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 9

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 10
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 10

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 11
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 11

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 12
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 12

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 13
De 3012 Manuali i Pronarëve Page 13

Evinrude Manuali i përdorimit për 3012 14, 15
Evinrude Manuali i përdorimit për 3012 14, 15

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 16
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 16

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 17
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 17

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 18
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 18

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 19
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 19

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 20
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 20

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 21
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 21

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 22
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 22

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 24
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 24

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 25
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 25

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 26
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 26

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 27
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Page 27

Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Mbulimi i Pasëm
Evinrude 3012 Manuali i Pronarëve Mbulimi i Pasëm

.

Theme nga Danetsoft dhe Danang Probo Sayekti frymëzuar nga Maksimer